ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Παιχνίδι και Κοινωνική Αλληλεπίδραση – Κατανόηση και Έκφραση Συναισθημάτων στα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Καβάλα 5 & 6 Απριλίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Παιχνίδι και Κοινωνική Αλληλεπίδραση – Κατανόηση και Έκφραση Συναισθημάτων στα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Καβάλα 5 & 6 Απριλίου 2014

Τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές παρουσιάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στην κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων. Αυτές οι δυσκολίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.