Όροι χρήσης

Ιστότοπος olgapaizi.gr

Αυτοί οι όροι χρήσης («Όροι») ισχύουν για τον ιστότοπο στη διεύθυνση https://olgapaizi.gr («Site»). Μπορείτε να εκτυπώσετε αυτούς τους όρους ή να τις αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε τoυς προσεκτικά. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους. Αν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

 

 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

 

Ο ιστότοπος παρέχεται από την Όλγα Παΐζη («εμείς» / «εμάς»).

 

 1. Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ιστότοπου κατά καιρούς και να αποσύρουμε οποιαδήποτε χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο που παρέχονται στον Ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

(α) Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο μόνο για δική σας προσωπική χρήση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα περιεχόμενο που παρέχεται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό.

 

(β) Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς:

 

(i) διάδοση οποιουδήποτε παράνομου, παρενοχλητικού, δυσφημιστικού, καταχρηστικού, απειλητικού, επιβλαβούς, άσεμνου ή άλλης φύσης υλικού ή παραβίασης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

(ii) η διαβίβαση υλικού που ενθαρρύνει τη συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, ή παραβιάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς ή κώδικα δεοντολογίας ·

 

(iii) παρεμβολή σε οποιαδήποτε χρήση του Δικτυακού Τόπου από οποιονδήποτε άλλο χρήστη

 

(γ) Εάν παραβιάσετε αυτήν την διάταξη, θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες και έξοδα που προκύπτουν από την παράβασή σας.

 

(γ) Εάν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκτός Ελλάδος, το πράττετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νόμων.

 

 1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

(α) Ενώ προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.

 

(β) Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή για επιχειρησιακούς, ρυθμιστικούς, νομικούς ή άλλους λόγους.

 

(γ) Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας.

 

(δ) Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι ο διακομιστής που καθιστά διαθέσιμο τον ιστότοπο δεν έχει σφάλματα και ιούς, δεν μπορούμε να παράσχουμε καμία εγγύηση σχετικά με αυτό.

 

(ε) Είστε υπεύθυνοι για την απόκτηση πρόσβασης στο Διαδίκτυο από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την αποτυχία σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο από οποιαδήποτε τοποθεσία ή πρόγραμμα περιήγησης. Οποιαδήποτε τέλη πρόσβασης προκύπτουν για την πρόσβαση στον ιστότοπο (π.χ. χρεώσεις κλήσης) είναι δική σας ευθύνη.

 

(στ) Λόγω της φύσης του Διαδικτύου και του γεγονότος ότι η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο συνεπάγεται λειτουργία εκτός του ελέγχου μας, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με την Ιστοσελίδα.

 

(ζ) Παρότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε εύλογη μέριμνα για την παροχή πρόσβασης στον Ιστότοπο, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε διαφθορά ή απώλεια δεδομένων που διατηρούνται στον υπολογιστή σας ή για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον υπολογιστή σας εξαιτίας της χρήσης του Δικτυακού Τόπου.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

(α) Κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε κανένα μέρος του Δικτυακού Τόπου δεν προορίζεται και δεν θα θεωρηθεί ότι μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

(β) Μπορούμε κατά την κρίση μας και χωρίς να αλλάξουμε την ειδοποίηση, να αφαιρέσουμε ή να αναστείλουμε οποιοδήποτε μέρος της Του Ιστότοπου. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα τροποποιήσεων που έγιναν στον Ιστότοπο.

 

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

(α) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή τη μη διαθεσιμότητά του για:

 

(i) οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ζημίες (όπως απώλεια κερδών, επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάσεις ή υπεραξία)

 

(ii) τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε γεγονότα εκτός του εύλογου ελέγχου μας. ή

 

(iii) τυχόν απρόβλεπτες απώλειες ή ζημίες.

 

(β) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του Δικτυακού Τόπου για να φτάσουμε στον αποδέκτη σας.

 

(δ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, λάθη, παραλείψεις ή ιό στον Ιστότοπο.

 

(ε) Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό κατεβάσατε ή άλλως αποκτήσατε μέσω της χρήσης του Δικτυακού Τόπου. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές στο σύστημα του υπολογιστή σας που προκύπτουν από τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη τέτοιου υλικού.

 

(ζ) Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη λόγω οποιασδήποτε σύνδεσης που τοποθετείται στον Ιστότοπο σε έναν άλλο ιστότοπο για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 

(α) Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος (αλλά δεν εγγυόμαστε ότι θα) να παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα αναλαμβάνετε κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου για να διασφαλίσετε την τήρηση αυτών των Όρων.

 

 1. COOKIES

 

(α) Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των Cookies στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου & Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies επισκεφτείτε: http://www.allaboutcookies.org/

 

 1. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, όλες οι ειδοποιήσεις από εσάς σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλονται με στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Επικοινωνία.

 

 1. Επικοινωνίες από εμάς

 

α) Εάν διαθέτουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ενδέχεται να σας στέλνουμε από καιρό σε καιρό σημαντικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ειδοποιήσεις αυτές μπορεί να αφορούν ζητήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε αλλαγές υπηρεσιών και αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

 

β) Ποτέ δεν θα σας στείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού εμπορίου οποιασδήποτε μορφής χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Εάν δώσετε τέτοια συγκατάθεση, μπορείτε να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε και όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς περιλαμβάνουν έναν σύνδεσμο διαγραφής. Εάν αποχωρήσετε από τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία μας ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται να χρειαστούν έως και 14 εργάσιμες ημέρες για να ισχύσουν οι νέες σας προτιμήσεις.

 

γ) Για ερωτήσεις ή καταγγελίες σχετικά με επικοινωνίες από εμάς (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας μας.

 

 1. Αλλαγές στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

 

α) Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα γίνουν δεσμευτικές για εσάς κατά την πρώτη χρήση του Ιστότοπου μας μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Κατά συνέπεια, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό.

 

β) Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ της τρέχουσας έκδοσης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων και των προηγούμενων εκδόσεων, υπερισχύουν οι ισχύουσες και ισχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ορίζεται ρητώς άλλως.

 

 1. ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και εσείς και εσείς συμφωνείτε να υποβάλετε στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς ή οποιοδήποτε περιεχόμενο στον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας – λεπτομέρειες στη σελίδα Επικοινωνία.

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στη λίστα συνδρομητών και λάβετε ενημερωτικά για τα σεμινάρια και τις δράσεις της κ. Όλγας Παΐζη.


Συμπληρώνοντας τη φόρμα αποδέχεστε την αποθήκευση και διαχείριση των δεδομένων σας από αυτό τον ιστότοπο.

 

Όλγα Παΐζη

Σεμινάρια - Ψυχοεκπαίδευση - Συμβουλευτική Γονέων