Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Γονέα

Το σεμινάριο στοχεύει αφενός στη δημιουργία ενός οικογενειακού περιβάλλοντος που θα προάγει στα παιδιά σας την υπευθυνότητα, τη συνεργασία, την αυτοπειθαρχία, την αυτονομία, τη δημιουργικότητα και

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Δασκάλου

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Αποτελεσματικού Δασκάλου

Το σεμινάριο στοχεύει στη διεύρυνση του χρόνου διδασκαλίας-μάθησης και στη μείωση του χρόνου που καταναλώνει ένας δάσκαλος για να πειθαρχεί την τάξη. Παράλληλα, συμβάλλει ώστε το περιβάλλον στην τάξη – που συχνά θυμίζει πεδίο μάχης – να εξελιχθεί σε ένα