Τα παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές παρουσιάζουν δυσκολίες στο παιχνίδι, στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στην κατανόηση και έκφραση συναισθημάτων. Αυτές οι δυσκολίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των παιδιών αυτών και των οικογενειών τους.

Διαβάστε Περισσότερα